MEDIACIÓ DE CONFLICTES
MEDIACIÓ TANT EN CONTEXTOS EMPRESARIALS COM EN CONFLICTES FAMILIARS, CIVILS I MERCANTILS.

Hem de recordar que cada persona és diferent; pensem diferent, sentim diferent, actuem de manera diferent, veiem les coses de manera diferent. Això fa que en les nostres relacions quotidianes sorgeixin, de manera natural, conflictes que no són ni bons ni dolents, l’aspecte negatiu o positiu dels conflictes depèn de la manera en què nosaltres els afrontem.

La Mediació és un mètode alternatiu de resolució pacífica de conflictes, on es crea l’espai adequat perquè les parts implicades en un conflicte, de manera voluntària, aconsegueixin entaular una comunicació efectiva i puguin arribar a un acord que satisfaci les dues parts.

En tot procés de mediació són presents les persones afectades pel conflicte i una tercera persona externa, aliena al conflicte, acceptada pels implicats en el mateix, i sense capacitat decisòria, anomenada mediador.

La Mediació és per tant, un procés voluntari en el qual dos o més parts involucrades en un conflicte treballen amb un professional imparcial, el mediador, per generar les seves pròpies solucions per resoldre les seves diferències..

La Mediació és una forma flexible de resolució de conflictes, que permet a les parts en disputa una solució prèvia al que hagués constituït un litigi.

Es garanteix la privacitat i confidencialitat de tota la informació aportada, ja que res del que s’ha exposat durant el desenvolupament de la mediació pot donar-se a conèixer fora d’ella.

El mediador actua amb total neutralitat i no imposa l’acord que solucioni el conflicte, són les parts les que creen l’acord que els beneficia, sempre que l’acord estigui dins de la legalitat. La Mediació ofereix a les parts una oportunitat de guanyar una major comprensió del seu conflicte, i limitar el cost (tant en temps com en diners) que implica un procediment legal complet.

This post is also available in: Spanish